TRANSFORMÉR FLÅDESTYRING MED BANEBRYDENDE GPS-LØSNINGER


Begynd på en ny æra med sporingsekspertise med vores avancerede GPS-teknologi. Vores avancerede GPS Tracker, omhyggeligt konstrueret, tager billeder, overvåger nøjagtigt brændstofniveauer ved hjælp af ultralydsteknologi, integrerer problemfrit RFID og leverer enestående funktioner til holistisk flådestyring. Revolutionér din tilgang til sporing med innovation, der viser vejen.

Forespørgsel  

4G GPS-tracker


4G GPS-tracker-
fotooptagelsesfunktion
Fjernmotorlukning Brændstofover
vågning Funktionalitet Has
tighedsbegrænsende kontroller

Avancerede 4G GPS Tracker-funktioner


Funktion til fotooptagelse
Fjernmotorlukning Br
ændstofovervågning
Hastighedsbegrænsende kontroller

Sporing i realtid


Spor køretøjer online via SMS eller mobilapp når som helst og hvor som helst. Afspil kørestien og få adgang til forskellige rapporter på platformen.

Sporing i realtid
Tag foto

Tag foto


Tag billeder ved hjælp af ekstra kameraer. Tag automatisk fotos, når der udløses en alarm. Understøtter op til 4 kameraer samtidigt.

Føreridentifikation


Udfør chaufføridentifikation ved hjælp af yderligere RFID-sæt. Administrer chauffører effektivt ved at registrere hver chaufførs køretid og placeringsoplysninger.

Føreridentifikation
Brændstofovervågning

Brændstofovervågning


Understøtter overvågning af brændstofforbrug via en ekstra brændstofsensor. Implementere brændstoftyverisikringsforanstaltninger for at øge brændstofbesparelsen.

Påmindelse om hastighedsbegrænsning og overhastighed på stedet


Begræns hastigheden eksternt og afskær olie ved hjælp af et ekstra relæ for at immobilisere køretøjet. Generer lyd på stedet med en ekstra buzzer for at give en påmindelse i tilfælde af overhastighed.

Påmindelse om hastighedsbegrænsning og overhastighed på stedet
Kørselsadfærdsanalyse

Kørselsadfærdsanalyse


Analyser køreadfærd gennem alarmer for hård acceleration eller hård bremsning.

Understøtter forskellige alarmer


Forskellige alarmfunktioner inkluderer SOS-alarm, Cut Power-alarm, Lavt batterialarm, Hastighedsalarm, Geo-hegnalarm, Rystealarm, ACC tænd/sluk-alarm, kilometertalalarm, træthedskørselalarm, GPS-antenneafskæringsalarm, hård accelerationsalarm, hård bremsealarm, hård kurvealarm osv.

Understøtter forskellige alarmer

10 trin streng kvalitetskontrolSwitch-test
Misbrugstest
Fejltolerant test Str
ømspænding Jitter Test Opbevar
ingstest Aldringstest

Lav og høj temperatur Test
Vibrationstest
Ripplingstest Spændingsfaldstest

FMS

FMS


Integration med GPS-sporingssoftware FMS.

MERE  

Funktioner